Menigheten

Menigheten

Oppstart

Menigheten startet opp sitt arbeid ved innvielsen av lokalet i september 1978.

Hvem er vi?

Vi er helt alminnelige mennesker som er bosatt i Marnardal, og som har opplevd frelsen i Jesus Kristus.

Hva ønsker vi?

Dette nye livet vil vi så gjerne at også andre skal få oppleve. Derfor ønsker vi å stå sammen med deg og invitere deg til felleskapet. Misjonsmenigheten er til for å lede nye mennesker til tro på Jesus, inkludere dem i menigheten, hjelpe dem til å vokse i troen og finne sin tjeneste og istandsette dem til å vinne nye mennesker for Jesus.

For hvem?

Samlingene våre er åpne for alle. Har du lyst til å besøke oss er du hjertlig velkommen. Se i programmet når vi samles.

Visjon

Menighetens visjon er "Marnardal til tro på Jesus".

Strategi

Hvordan tenker vi å organisere vår visjon i det praktiske liv? Den viktigste nøkkelen er:

Relasjoner Det er dette den kristen tro handler om: Relasjon med Gud og relasjon til våre medmennesker.

Tilslutning

Vi står tilsluttet Misjonskirken Norge.

Fra Misjonskirkens 125-årige historie, har vi følgende verdier:

*Bibeltroskap. Vi tror Bibelen er Guds Ord, og en rettesnor for hva vi skal tro og hvordan vi skal leve.

*Motto: "Guds barns enhet og menneskers frelse".

Marnardal Misjonskirke