Program

Marnardal Misjonskirke

 

 

 

Møteprogram for våren 2019

 

Januar

 

6. Søndag kl. 11.00 Møte. Taler Håkon Ramsøy. Nattverd.

 

7. Mandag kl. 19.30 Bibel og bønn Bjørg Manflå

 

8. Tirsdag kl. 19.30 Bibel og bønn Bjørg Manflå

 

13. Søndag kl. 11.00 Møte. Taler John Vårdal

 

27. Søndag kl. 19.00 Møte. Taler Stein Bjørkholt

 

 

Februar

3. Søndag kl. 11.00 Møte. Taler Arnstein Fedøy. Nattverd.

 

10. Søndag kl. 11.00 Møte. Taler Ingrid Eskilt.

 

20. Onsdag kl. 19.00 Årsmøte.

 

24. Søndag kl. 19.00 Møte. Taler Rita Åsen.

 

Mars.

 

3. Søndag kl. 11.00 Møte. Taler Ruth Jeppestøl. Nattverd.

 

10. Søndag kl. 19.00 Møte. Taler Leif Solheim.

 

15. Fredag kl. 19.00 Kompefest Brødrekoret.

 

17. Søndag kl. 19.00 Møte. Taler Oddvar Høgevold.

 

31. Søndag kl. 19.00 Møte. Taler Tor Omar Holbek.

 

 

April.

 

7. Søndag kl. 11.00 Taler Gordon Tobiassen. Nattverd.

 

10. Onsdag kl. 19.00 Medlemsmøte

 

14. Søndag kl. 16.00 Eldrefest Taler Bjørn Øyvind Fjeld.

 

28. Søndag kl. 19.00 Møte. Taler Frank Meland.

 

Mai

 

5. Søndag kl. 11.00 Møte. Taler Håkon Ramsøy. Nattverd.

12. Søndag kl. 11.00 Møte. Taler Harald Grønlund.

 

26. Søndag kl. 19.00 Søgne kristne sang og jaktlag.

 

 

Juni

 

2. Søndag kl. 11.00 Møte Taler John Vårdal. Nattverd.

 

23. Søndag kl. 12.00 Tur til Langenes. Andakt ved Håkon Ramsøy.

 

 

 

Bibel og Bønn hver tirsdag kl. 19.00

 

Husk møtene og bygda vår i dine bønner.