Til ettertanke

Marnardal Misjonsmenighet

 

Til ettertanke

Av Harold Sheppard.

 

 

Har Gud noe å tilføre deg, som du trenger?

 

 

Mange har nok tenkt denne tanken mange ganger og i de fleste tilfeller har kanskje svaret ditt vært nei, eller  -kanskje for andre, men ikke for meg.

 

Mitt neste spørsmål blir da: Har du prøvd? Har du søkt Gud og latt han vise deg sin rikdom som han av hele sitt hjerte ønsker å velsigne deg med. Gud er ikke påtrengende. Han ønsker ikke å presse seg på eller å gi deg noe du ikke ønsker. Han ønsker bare å vise deg at han har noe å tilføre deg som overgår mer enn alt det du tidligere har erfart og opplevd.

 

Du mener vel jeg tar litt for hardt i nå? Nei, det er tusener på tusener som kan underskrive på at etter de tok i mot Gud i sitt liv, ble så mye forandret til det bedre, at de aldri vil forlate det nye livet. Hva er det da som er så spesielt og oppleve med det nye livet med Gud?

 

Jeg vil her henvise til noen bibelsteder så du kan se at det er bibelsk belegg for det jeg her sier.

 

Gud elsker deg å vil gi deg det beste som bare han kan gi deg.

 

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne,  for at hver den som tror på Ham  ikke skal  fortapes, men ha evig liv; for Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham. Joh. 3,16-17

 

 

 

Han  vil hjelpe deg i hverdagen og være din ledsager.

 

Frykt ikke, for JEG er med deg, se deg ikke rådvill om kring, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg , ja, jeg hjelper deg, jeg holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Es 41,10

 

 

 

Han vil avlaste deg dine bekymringer og veilede deg i dine vanskelige valg.

 

Kast alle bekymringer på ham, for han har omsorg for dere. 1. Peter 5,7.

 

 

 

Han vill støtte deg og holde deg oppe i vanskelige tider.

 

For jeg vet hvilke tanker jeg har for dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Jer. 29,11

 

 

 

Dette er den skriftlige dokumentasjonen fra Guds eget ord på de løfter han har gitt oss. Men for å fornemme hans kjærlighet til oss, gir han oss den Hellige Ånds lys og kraft så det blir levende og virkelig for oss.

 

Som det står i den kjente og kjære sangen " Det kan ei forklares, det kan blott erfares, hvor salig det er hos Jesus "

 

Har du hørt om mannen som var på handletur i en av byens gater? Han passerte en glassdør der det stod  " VYKS ". I det han passerte døren, tenkte han: Det var da merkelig? Han ble nysjerrig og gikk tilbake for å undersøke den merkelige saken. Det sto vitterlig " VYKS ". Men saken oppklarte seg raskt da han kom på innsiden av døren. Da stod det nemlig " SKYV ".

 

Slik er det også i vårt forhold til Gud. Står vi på gal side vil vi ha store problemer med å forstå Guds plan og kjærlighet til oss. Men kommer du inn på den riktige siden, blir det klart for deg. Gud gir deg et nytt liv og den Hellige Ånd slik at du ser noe du aldri har sett tidligere.'

 

Lykke til.