Til glede og trøst

Til glede og trøst

 

 

Siden er ment som en oppmuntring i hverdagen. Det vil bli forskjellige andaktsholdere. Denne gangen er

det en andakt fra andaktsboka "En om dagen" av Ulf Magne Løvdahl.

 

 

 

 

Gud fryder seg

 

Sef. 3.17

Herren din Gud er i din midte, Han er Den Mektige som frelser. Han skal fryde seg over deg med glede.

I Sin kjærlighet gir Han deg hvile, Han fryder Seg over deg med jubel.

 

Les gjerne verset ovenfor en gang til. Er det ikke fantastisk?. Den Allmektige Gud, Han som frelser, Han som

har skapt himmel og jord, fryder seg over deg."Er det noe å fryde seg over?" kan vi tenke.

Guds svar er; "Ja, jeg fryder meg over deg med jubel".

 

Legg merke til hva det er Herren fryder seg over. Han fryder seg ikke over alt du har gjort. At du har levd så

perfekt i alt. At du aldri har sagt noe stygt, og alltid fulgt hans ledelse. Det er ikke hva du har gjort eller ikke

gjort som er årsaken til Herrens glede. Det er deg Han gleder seg over. Du er ikke hva du gjør. Du er Guds barn,

skapt i Hans bilde. Du har en egenverdi, uavhengig av hva du gjør.

 

Det er dette Herren fryder seg over - det du er. Hvis det er våre gjerninger som framkaller denne gleden, så

ville det jo være slik at Herren ikke kan glede seg over oss når vi på grunn av sykdom eller alderdom ikke kan

gjøre så mye. 

 

 

Derfor er det befriende at Herren setter fokus på den vi er. Han gleder seg, og viser oss sin kjærlighet.

Han vil også gi hvile til deg som strever, styrke deg og gi deg ny kraft. Vi har en fantastisk Gud. Jeg kjenner at

jeg fryder meg over Ham også!

 

 

 

Marnardal Misjonsmenighet