Program

Programmet for våren er på det nærmeste ferdig, og kommer her om litt. Møte søndag 29. januar kl. 11.00. John Vårdal taler.Det severes også litt enkelt etter møtet som vanlig. Velkommen.